PRINCE2 Foundation

 

Certyfikat PRINCE2 Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji. Poświadcza on znajomość i zrozumienie metodyki na poziomie umożliwiającym nawiązywanie kontaktów z zespołem projektowym oraz bycie wykwalifikowanym członkiem zespołu projektowego.

Dla kogo?

Dla menadżerów projektów – PRINCE2 jest najpowszechniej stosowaną i najbardziej rozpoznawalną metodyką zarządzania projektami. Jej znajomość to podstawa i punkt wyjścia w dalszej ścieżce rozwoju.

Dla członków zespołów projektowych – aby skutecznie się komunikować.

Egzamin PRINCE2 Foundation

Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie metodykę PRINCE2 na tyle, aby skutecznie nawiązywać kontakty z zespołem zarządzania projektami działającym w środowisku PRINCE2 lub występować w charakterze wykwalifikowanego członka takiego zespołu. Zaliczenie egzaminu na poziomie Foundation jest również warunkiem wstępnym dopuszczenia do egzaminu na poziomie Practitioner.

  • Test wielokrotnego wyboru
  • 75 pytań w zestawie egzaminacyjnym
  • 5 pytań próbnych, nieuwzględnianych w ostatecznej punktacji
  • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 35 punktów (na 70 możliwych) – 50%
  • Czas trwania egzaminu – 60 minut
  • Pomoce naukowe niedozwolone