wzór certyfikatu P2P

 

Egzamin PRINCE2 Practitioner

Celem egzaminu na poziomie Practitioner jest sprawdzenie, czy kandydat umie wystarczająco dobrze zastosować i dostosować metodykę PRINCE2 w symulowanej sytuacji.

  • Test wielokrotnego wyboru
  • 8 pytań składających się z 10 części, gdzie każda warta jest jeden punkt
  • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 44 punktów (na 80 możliwych) – 55%
  • Czas trwania egzaminu – 2,5 godziny (150 minutes)
  • Pomoce naukowe dozwolone (ograniczone do podręcznika PRINCE2)