PRINCE2 Foundation jest to 3-dniowe szkolenie realizowane na akredytowanych materiałach opartych ściśle o założenia metodyki. Przekazuje najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz stanowi przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation.

Szkolenie zawsze jest prowadzone przez trenerów akredytowanych przy APM Group Ltd.Realizowany materiał jest oparty o podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” z wykorzystaniem oficjalnej terminologii przyjętej w Polsce. Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii brytyjskiej.

Szkolenie realizowane jest poprzez krótkie wykłady, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, pracę w zespołach, a także próbne egzaminy PRINCE2 Foundation.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Środowisko projektu. Wprowadzenie do PRINCE2
 • Pryncypia
 • Przygotowanie Projektu i produkty tego procesu
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Organizacja projektu i role
 • Role w Komitecie Sterującym. Zarządzanie Strategiczne Projektem i wzmacniające znaczenie Nadzoru Projektu

Dzień 2

 • Inicjowanie projektu i tworzenie DIP
 • Temat Plany
 • Zarządzanie Końcem Etapu
 • Sterowanie Etapem (część 1) rutynowe
 • Mapowanie procesów
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Temat Jakość. Przegląd Jakości
 • Role i obowiązki w Przeglądzie Jakości

Dzień 3

 • Zarządzanie Konfiguracją
 • Temat Zmiana
 • Sterowanie Etapem (część 2) – obsługa zagadnień
 • Postępy: podsumowanie
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Ryzyka inherentne, rezydualne i wtórne
 • Zamykanie Projektu
 • Egzamin Foundation
 • Wstępne wyniki

Egzamin PRINCE2 Foundation

Egzamin PRINCE2 Foundation

Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie metodykę PRINCE2 na tyle, aby skutecznie nawiązywać kontakty z zespołem zarządzania projektami działającym w środowisku PRINCE2 lub występować w charakterze wykwalifikowanego członka takiego zespołu. Zaliczenie egzaminu na poziomie Foundation jest również warunkiem wstępnym dopuszczenia do egzaminu na poziomie Practitioner.

 • Test wielokrotnego wyboru
 • 75 pytań w zestawie egzaminacyjnym
 • 5 pytań próbnych, nieuwzględnianych w ostatecznej punktacji
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 35 punktów (na 70 możliwych) – 50%
 • Czas trwania egzaminu – 60 minut
 • Pomoce naukowe niedozwolone

Czas i miejsce

Szkolenia otwarte odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń.