PRINCE2 Practitioner jest to 2-dniowe szkolenie, będące kontynuacją szkolenia PRINCE2 Foundation. Realizowane jest w formie warsztatowej. Główny nacisk położony jest na praktyczne aspekty metodyki oraz przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Practitioner.

Szkolenie zawsze jest prowadzone przez trenerów akredytowanych przy APM Group Ltd.Realizowany materiał jest oparty o podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2” z wykorzystaniem oficjalnej terminologii przyjętej w Polsce.Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii brytyjskiej.

Szkolenie realizowane jest poprzez krótkie wykłady, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, pracę w zespołach oraz rozwiązywanie próbnych egzaminiów PRINCE2 Practitioner.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Planowanie oparte na produktach
 • Grupa Zadań
 • Rejestr Jakości
 • Śledzenie Zapisu Obiektu Konfiguracji
 • Zarządzania Konfiguracją
 • Przykładowy egzamin na stopień zaawansowany Practitioner

Dzień 2

 • Przykładowy egzamin na stopień zaawansowany Practitioner
 • Raport Nadzwyczajny
 • Konsolidacja Postępów
 • Analiza Ryzyk
 • Rozwiązania Ćwiczeń
 • Egzamin

 

Egzamin PRINCE2 Practitioner

Celem egzaminu na poziomie Practitioner jest sprawdzenie, czy kandydat umie wystarczająco dobrze zastosować i dostosować metodykę PRINCE2 w symulowanej sytuacji.

 • Test wielokrotnego wyboru
 • 8 pytań składających się z 10 części, gdzie każda warta jest jeden punkt
 • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 44 punktów (na 80 możliwych) – 55%
 • Czas trwania egzaminu – 2,5 godziny (150 minutes)
 • Pomoce naukowe dozwolone (ograniczone do podręcznika PRINCE2)

Czas i miejsce

Szkolenia otwarte odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49. W każdym miesiącu odbywają się dwa szkolenia na poziomie Foundation – zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń.