Wszyscy posiadacze certyfikatu PRINCE2 Practitioner powinni ponownie przystąpić do egzaminu w terminie od 3 do 5 lat kalendarzowych od dnia uzyskania pierwszego certyfikatu (niezaliczenie egzaminu powtórkowego po upływie pięciu lat kalendarzowych od otrzymania certyfikatu Registered Practitioner spowoduje cofnięcie certyfikatu). Egzamin powtórkowy trwa 1 godzinę i obejmuje materiał wymagany na egzaminie Practitioner.

  • Test wielokrotnego wyboru
  • 3 pytania składające się z 10 części, gdzie każda warta jest jeden punkt
  • Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 17 punktów (na 30 możliwych) – 55%
  • Czas trwania egzaminu – 1 godzina (60 minut)
  • Pomoce naukowe dozwolone (ograniczone do podręcznika PRINCE2)