Oferowane przez nas usługi doradczo-wdrożeniowe z zakresu metodyki PRINCE2 pozwolą Państwa organizacji na skuteczne i efektywne dostosowanie metodyki PRINCE2 do procesów, standardów i procedur obowiązujących w konkretnej organizacji.Przygotowanie oferty zawsze rozpoczynamy od rozmowy z przedstawicielem organizacji oraz konsultacji z naszym trenerem PRINCE2 w celu określenia potrzeb i zakresu usługi. Zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń.

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w organizacji

  • Usprawnienie procesu zarządzania projektami w organizacji w oparciu o najlepsze metodyki oraz standardy zarządzania projektami.
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji pozwalającej na skuteczne wdrożenie metodyki PRINCE2 w organizacji.
  • Wdrożenie zakończone dedykowanym szkoleniem zamkniętym pozwalającym pracownikom organizacji na zapoznanie się z zaproponowanym rozwiązaniem.
  • Poznanie najbardziej skutecznych technik i narzędzi do zarządzania projektami.

 Co możemy zaproponować?

  • Bezpośrednie spotkani z akredytowanym trenerem PRINCE2 w celu omówienia głównych zagadnień stojących przed organizacjom przy wdrożeniu metodyki PRINCE2. Spotkanie może odbyć się w siedzibie Klienta lub w dowolnie wybranej lokalizacji.
  • Analizę dokumentacji projektowej organizacji i zaproponowanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań.
  • Opracowanie dokumentacji wdrożenia metodyki PRINCE2 w konkretnej organizacji.
  • Przeprowadzenie audytu wdrażania metodyki PRINCE2 w organizacji i przygotowania raportu wskazującego główne obszary do poprawy.